Daftar Nama Pejabat Pengawas Website Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Daftar Nama Pejabat Pengawas

Daftar Nama Pejabat Pengawas Tahun 2021

NO

NAMA

JABATAN

DITUNJUK SEBAGAI

KETERANGAN

1.     

Ahmad Hodri S.H.I., M.H.

Wakil Ketua

-            Koordinator Hakim Pengawas Bidang

 

2.     

Lailatul Khoiriyah, S.H.I.

Hakim Pratama

-            Pengawas Bidang IT (Website,SIPP,E-Court dan Media Infomasi.

 

3.     

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.

Hakim Pratama

-            Pengawas Bidang Kepegawaian dan Disiplin Pegawai.

 

 

Daftar Nama Pejabat Pengawas Tahun 2022

NO

NAMA

JABATAN

DITUNJUK SEBAGAI

KETERANGAN

1.     

Ahmad Hodri S.H.I., M.H.

Wakil Ketua

-            Koordinator Hakim Pengawas Bidang

 

2.     

Lailatul Khoiriyah, S.H.I.

Hakim Pratama

-            Pengawas Bidang IT (Website,SIPP,E-Court dan Media Infomasi.

 

3.     

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.

Hakim Pratama

-            Pengawas Bidang Kepegawaian dan Disiplin Pegawai.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
--->